Arc Hotel

Old Dar es salaam road,
Box 3112,
Kichangani,
Morogoro Mjini,
Morogoro,
Tanzania.
+255 23 2600250, +255 769 600240

Huduma
 • Huduma za vinywaji (Bar)
 • Gari la kukodi
 • Vinywaji vya Mchapalo (Cocktail Bar)
 • Kumbi za mikutano
 • Kifungua kinywa aina ya kimagharibi
 • Ukumbi wa chakula
 • Udobi
 • Huduma za Intaneti
 • Maegesho salama ya magari
 • Mgahawa
 • Huduma za Malazi

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
 • Ubora wa huduma
 • Ubora wa bei kulingana na huduma
 • Ubora wa mazingira ya huduma
 • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?