Bawarchi Multi Cuisine Restaurant

Mazengo street,
Upanga East,
Ilala,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 682 889 646
Muda wa kazi
Monday - Sunday: 7:00 pm - 12:00 am

Huduma

This is a halal restaurant.

Our specialties: -

 • Dinner
 • Coffee
 • Drinks

Varieties of food categories:

 • Barbeque
 • Buffets
 • Chinese
 • Diners
 • Fast Food
 • Indian/Pakistani
 • Sea food
 • Steak houses
 • Vegetarian

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
 • Ubora wa huduma
 • Ubora wa bei kulingana na huduma
 • Ubora wa mazingira ya huduma
 • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?