Cape Town Fish Market Tanzania

180 Msasani Bay,
Msasani,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 758 555 366
Muda wa kazi
 • Open 7 Days a week from 11am to 11pm.
 • The bar stays open until 2am Thursday-Friday-Saturday.

Huduma

Our Main speciality is Seafood

Services:

 • Takes Reservations
 • Walk-Ins Welcome
 • Good For Groups
 • Good For Kids
 • Take Out
 • Waiter Service
 • Outdoor Seating

Guest DJ performance every friday.

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
 • Ubora wa huduma
 • Ubora wa bei kulingana na huduma
 • Ubora wa mazingira ya huduma
 • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?