Club Aq

Zaramo Street,
Box 15899,
Unga L.T.D.,
Arusha Mjini,
Arusha,
Tanzania.
+255 27 2546061

Huduma
  • Vyakula na Vinywaji
  • Spirits na kadhalika
  • Muziki
  • Baa na Klabu

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?