Durban Hotel

Uhuru Street,
Box 67625,
Ilala,
Ilala,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 22 2135 964-5, 22 2135 967

Huduma
  • Chakula na malazi
  • Ukumbi wa mikutano
  • Ukumbi wa sherehe
  • Vinywaji, burudani ya muziki

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?