Epid’Or

Haile Selassie Road, Plot 520,
Msasani,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 786 669 889

Huduma
  • Mikate 
  • Keki
  • Pizza
  • Ice Cream
  • Restaurant

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?