Fashionholic???


S.L.P 79289,
Mabibo,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 755 648646
Kauli Mbiu

Do everything by love

Malengo

We reach higher by lifting others.


Huduma

Classy bed sheets with duvets+pillow covers

Fancy watches

Fashionic bracelets

Consultancy in fashion and ladies matters

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?