Flomi Hotel Limited

Msamvu,
S.L.P 5113 Morogoro,
Mwembesongo,
Morogoro Mjini,
Morogoro,
Tanzania.
+255 787055525
Muda wa kazi

Saa 12 Asubuhi- Adi saa 5 Usiku


Huduma
  • Malazi
  • Vinywaji
  • Chakula

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?