Heritage Motel

Bridge / Kaluta Street,
Box 786,
Upanga East,
Ilala,
Dar es Salaam,
Tanzania.

Huduma
  • Ukumbi wa Mikutano
  • Chakula na Malazi
  • Ukumbi wa Sherehe
  • Vinywaji aina zote

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?