Hongera Bar

Kwa Remmy,
Box 31228,
Sinza,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 715 308 814

Huduma
  • Chakula na Vinywaji
  • Michemsho Ya Kuku, Ng'ombe, Samaki na Kadhalika
  • Burudani Ya Muziki
  • Supu Ya Ng'ombe, Kongoro na Kadhalika

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?