Hotel Flamingo

Bondeni/Bondeni Secondary School,
Kati,
Arusha Mjini,
Arusha,
Tanzania.
+255 27 254 8812, +255 754 260 309

Huduma
  • Chakula na Malazi
  • Ukumbi wa sherehe
  • Ukumbi wa mikutano

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?