Maivaro Coffee Lodge

40-acre coffee plantation just outside Arusha,
Moivo,
Arumeru,
Arusha,
Tanzania.
+255 (0)272506315 or +255 (0)754324193

Huduma
  • Chakula na Malazi
  • Nyama Choma
  • Ukumbi wa mikutano
  • Baa na sehemu ya kuogelea

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?