Mango Tree Bar & Lounge

Nyerere road,
Usa River,
Arumeru,
Arusha,
Tanzania.
+255 685 553 722

Huduma
  • Chakula na vinywaji
  • Ukumbi wa mikutano
  • Ukumbi wa sherehe
  • Mapambo, chakula, n.k.

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?