Mbeya Golden City Hotel

Mbeya, Sae Area, Tanzam high way,
Majengo,
Mbeya Mjini,
Mbeya,
Tanzania.
+255 25 2510247, +55 787 040 484

Huduma
  • Vyakula aina zote
  • Vinywaji aina zote
  • Ukumbi wa mikutano
  • Ukumbi wa sherehe

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?