Morogoro Hotel

Rwegasore Road, Forest Area,
P.O. Box 1144,
Mlimani,
Morogoro Mjini,
Morogoro,
Tanzania.
+255-23-2613270/1/2 Managers Office: +255-23-2614567

Huduma
  • Huduma za malazi
  • Huduma za vyakula
  • Kumbi za mikutano
  • Kumbi za sherehe
  • Swimming pool

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?