Mwambao Restaurant

"soko kuu" Kikuyu St,
Sokon I,
Arusha Mjini,
Arusha,
Tanzania.

Huduma
  • Vinywaji
  • Chakula
  • Chai

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?