New Acropol

Barabara Ya Kola Hill,
Box 78,
Kilakala,
Morogoro Mjini,
Morogoro,
Tanzania.
+255 754 309 410 +255 715 309 410

Huduma
  • Chakula na Malazi
  • Kumbi za Sherehe
  • Kumbi za Mikutano
  • Burger, Pizza, Mishikaki

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?