New Holiday Lodge

Jamatikhana Road,
Box 884,
Uyole,
Mbeya Mjini,
Mbeya,
Tanzania.
+255 25 250 4295

Huduma
  • Vyakula aina zote
  • Vinywaji aina zote
  • Ukumbi wa sherehe
  • Ukumbi wa mikutano

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?