New Savoy Hotel

Rail way station,
Kingo,
Morogoro Mjini,
Morogoro,
Tanzania.
+255 755307166
Muda wa kazi

12 asubuh - 6 usiku


Huduma
  • Malazi
  • Kumbi za mikutano na sherehe
  • Vyakula
  • Internet Cafe
  • Hotel courses
  • Driving Courses

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?