Obama Garden Centre


Kingo,
Morogoro Mjini,
Morogoro,
Tanzania.
+255 653076771
Muda wa kazi
  • 10 AM-11:30 PM

Huduma
  • Pork
  • Ndizi choma
  • Chips
  • Vinywaji

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?