Palm Beach Hotel

Plot 305, Ali Hassan Mwinyi road, Upanga,
Box 1520,,
Upanga East,
Ilala,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 (0)22 2130985 / 2122931, +255 (0)71 322 2299 / 392 2222

Huduma
  • Chakula na malazi
  • Ukumbi wa mikutano
  • Ukumbi wa sherehe
  • Vinywaji

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?