Picolo Beach Hotel

Kawe Beach, Kawe,
Kawe,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 22 2780242, +255 782 256 888, +255 655 922 488

Huduma
  • Chakula na malazi
  • Ukumbi wa mikutano
  • Ukumbi wa sherehe
  • Burudani ya muziki

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?