Rivertrees Country Hotel

Usa-River village,
Usa River,
Arumeru,
Arusha,
Tanzania.
+ 255 73 297 1667, + 255 71 333 9873

Huduma
  • Chakula na Malazi
  • Ukumbi wa sherehe
  • Ukumbi wa mikutano
  • Baa, Kifungua Kinywa, Maegesho ya magari
  • Sehemu Ya Kuogelea

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?