Shanghai Chinese Restaurant

Sokoine road,
Box 14198,
Themi,
Arusha Mjini,
Arusha,
Tanzania.
+255 27 250 3224, +255 753 025 841, +255 756 659 247

Huduma
  • Kahawa
  • Vyakula aina zote 
  • Vinywaji aina zote
  • Vyakula vya Kichina
  • Juice, Ice cream, n.k.
  • Mapambo, chakula, n.k.

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?