Shangilia Restaurant

Ground Floor, Njiro Complex,
Box 1974,
Themi,
Arusha Mjini,
Arusha,
Tanzania.
+255 736 204 596, +255 715 877 666

Huduma
  • Chakula 
  • Vinywaji
  • Pizza, Burger, Ice-creams na Milk Shakes

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?