Uhuru Bakery

Makutano ya barabara ya Uhuru na Msimbazi,
Kariakoo,
Ilala,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 (22) 2183200

Huduma
  • Keki Aina Zote
  • Mikate Aina Zote
  • Ice Cream

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?