Wanyama Hotel

Shekilango Road (Sinza Mori),
Box 90028,
Sinza,
Kinondoni,
Dar es Salaam,
Tanzania.
+255 767 642629

Huduma
  • Chakula
  • Malazi
  • Vinywaji
  • Ukumbi wa sherehe
  • Ukumbi wa mikutano

Tathmini huduma hii

Je ulishawahi kutumia huduma hii? Toa tathmini yako kuhusu huduma hii ili kuwasaidia wale wanaotaka kutumia hii huduma kujua ubora wake. Unaweza kutoa tathmini yako kulingana na:
  • Ubora wa huduma
  • Ubora wa bei kulingana na huduma
  • Ubora wa mazingira ya huduma
  • Je unatoa ushauri gani kwa wale wanaopenda kutumia huduma hii?